среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balaski Winylowe na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Stawianie sztachetki z plastiku na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie oprócz szczególnych wypadków.

Plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie przewyższające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia sztachetki PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, sposób wykonania jego montażu oraz proponowany dzień startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasem do budowy balustrady z plastyku na plot i bramkę ze sztachetek wymagane są specjalne uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane balaski PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane sztachetki z PCV na plot i furtkę ogrodzeniowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий